Проект "Мотронинський монастир"

Холодний ЯрПроект відділення інформатики НПТ ліцею "Камелія" [блог]

 

Україна має унікальну історію, яка довгий час перекручувалась та замовчувалась. В Україні збереглося кілька тисяч пам'яток історії та культури. В Україні унікальні природні умови: флора та фауна - одні з найбагатших у Європі; клімат варьюється від помірно-континентального до субтропічного; рельєф представлений величезними рівнинами з унікальним різноманіттям форм та гірськими системами, які вважаються одними з наймальовничіших у Європі.
Україна має потенціал стати справжньою туристичною "Меккою" Європи, але зараз навіть українці ввіддають перевагу огляду закордонних пам'яток та відпочинку за кордоном. І однією з головних причин цієї ситуації, поряд із погано розвиненою інфраструктурою, є обмаль якісної інформації про Україну.Мотронинський монастир

Особливе місце в історії Черкащини та й усієї України займає Холодний Яр. За кількістю унікальних археологічних, історичних, наукових і надзвичайно цінних природних об’єктів Холодний Яр посідає одне з перших місць в Україні. «Автографи» минулого трапляються тут буквально на кожному кроці. Холодний Яр не має аналогів і за кількістю вагомих історичних подій, що відбулися протягом століть під віковими шатами дубів. Волею долі цьому придніпровському краю судилося відіграти вагому роль у зародженні та розвитку козацтва і національно-визвольної боротьби українського народу. Саме ці заповідні місця стали символом боротьби за волю, незалежність, демократію.

Актуальність теми зумовлена тим, що на території Холодного Яру знайшли відображення важливі події історії українського народу, формування визвольних традицій населення Черкащини.

Предметом дослідження є комплексне вивчення історичних пам’яток Холодного Яру.

Об’єкт дослідження: документальні джерела, музейні експонати, свідчення мешканців населених пунктів, безпосередньо прилеглих до території Холодного Яру, наукова література, що розкриває особливості місцевих подій.

Мотронинський монастир

Мета роботи: на основі досліджених джерел простежити зв’язок між особливостями історичних подій та територією Холодного Яру, де вони відбувалися, з’ясувати їх місце в контексті історії України.

Реалізація зазначеної мети передбачає розв’язання таких дослідницьких завдань:
проаналізувати джерельну базу дослідження;
визначити особливості діяльності козаків на території Холодного Яру;
з’ясувати роль Холодного Яру як осередку гайдамацького руху та роль козаків у Холодноярській республіці;
узагальнити відомості про створення та розвиток центру православ’я на Черкащині – Мотронинського монастиря.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що дана тема до цього часу не була об’єктом дослідження на рівні учнівських наукових робіт. В роботі опрацьвано досить велику джерельну базу, на основі опитування населеня зібрано досить значний фактичний матеріал, який дає змогу визначити роль Холодного Яру в історичному розвитку України та регіону зокрема. Здійснено огляд періодичної преси району та області досить великого часового проміжку, опрацьовано матеріали обласних та районних краєзнавчих конференцій.

Практичне значення роботи полягає в тому, що її матеріали можуть бути використані під час організації історично-краєзнавчої роботи в школах області, реалізації державних, музейних та пам’яткоохоронних програм.

Холодния Яр